szkolenia
bibliotekoznawstwo  
 
Oligofrenopedagogika Wychowanie do życia w rodzinie

Terapia pedagogiczna Radom Radomsko Puławy Piotrków  

 TERAPIA PEDAGOGICZNA 


Rodzaj i czas trwania:
1) studia kwalifikacyjne, 3 semestry
2) studia uzupełniające, 1 semestr (na podbudowie kursu kwalifikacyjnego)

Adresaci:
Studia są przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym (I lub II stopnia) oraz posiadających kwalifikacje pedagogiczne, nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych, pedagogów poradni psychologiczno – pedagogicznych, innych nauczycieli zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu się szkolnym dzieci i młodzieży.

Cel:
Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności nt.:

 • przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych,
 • świadomego i fachowego stosowania zabiegów terapeutycznych w pracy indywidualnej oraz specjalnych zespołach dziecięcych i młodzieżowych,
 • tworzenia właściwego warsztatu pracy nauczyciela terapii pedagogicznej,
 • możliwości i kierunku dalszego samokształcenia.


 • Program i organizacja zajęć:
  Studia są prowadzone w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning), na podstawie programu zgodnego z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.

  Dodatkowe informacje:

  Czesne:
  1) studia kwalifikacyjne, 3 semestry
  850 zł/semestr (ogółem 2550 zł) + wpisowe 100 zł
  (przy zapisie do 30 czerwca br. wpisowe jest zwracane)

  2) studia uzupełniające, 1 semestr (dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej)
  Całkowity koszt 880 zł + wpisowe 50 zł
  (przy zapisie do 30 czerwca br. wpisowe jest zwracane)

  Wymagane dokumenty:
 • karta zgłoszenia Zgłoś się on-line
 • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • skan/kserokopia dowodu osobistego
 •  

  Stronę zaprojektowała i wykonała
  firma N4U - www.n4u.net.pl

  strony internetowe

  Edukacja 2001
  Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych
  26-600 Radom, ul. Żeromskiego 75
  tel./fax 48 366-09-50
  e-mail: info@edukacja2001.pl,   www.edukacja2001.pl

  Bibliotekoznawstwo | Oligofrenopedagogika | Terapia pedagogiczna | Muzyka | Plastyka
  Zarządzanie oświatą | Technika | Szkolenia BHP i PPOŻ. | Coaching
  Edukacja kulturalna | Pedagogika ogólna | Pedagogika specjalna