szkolenia
bibliotekoznawstwo  
 
Oligofrenopedagogika Wychowanie do życia w rodzinie

Terapia pedagogiczna Radom Radomsko Puławy Piotrków  

 TERAPIA PEDAGOGICZNA 


Cel: przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów z zakresu terapii pedagogicznej w ramach procesu indywidualizacji pracy z dziećmi i młodzieżą, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Absolwenci tego kierunku będą wszechstronnie i profesjonalnie przygotowani do prowadzenia zajęć terapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów, u których występują zaburzenia rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego oraz do prowadzenia zajęć zespołowych i indywidualnych dla uczniów, którzy mają specyficzne trudności w nauce czytania i pisania oraz w nauce matematyki.

 

Stronę zaprojektowała i wykonała
firma N4U - www.n4u.net.pl

strony internetowe

Edukacja 2001
Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 75
tel./fax 48 366-09-50
e-mail: info@edukacja2001.pl,   www.edukacja2001.pl

Bibliotekoznawstwo | Oligofrenopedagogika | Terapia pedagogiczna | Sztuka | Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie oświatą | Pierwsza pomoc | Szkolenia BHP i PPOŻ. | Inne kursy, seminaria, szkolenia
Karta zgłoszenia | Publikacje | Akty prawne