szkolenia
bibliotekoznawstwo  
 
Oligofrenopedagogika Wychowanie do życia w rodzinie

sztuka-muzyka,plastyka  

Edukacja artystyczna - PLASTYKA  

 

Rodzaj i czas trwania: studia kwalifikacyjne, 3 semestry

Adresaci:
Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, których dyplomy ukończenia studiów potwierdzają nabycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (prowadzenia zajęć i/lub nauczania przedmiotów w szkołach), chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania plastyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych.

Cel:
Absolwent tych studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w szkołach uzyskując kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu Plastyka.
Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje merytoryczne i metodyczne niezbędne do prowadzenia typowych zadań z zakresu nauczania na drugim, trzecim i czwartym etapie edukacji i nauczania przedmiotu Plastyka. Nabywa kompetencje w zakresie planowania procesu edukacyjnego i jego realizacji. O kwalifikacjach do prowadzenia zajęć na danym etapie edukacyjnym decyduje dyplom ukończenia I lub II stopnia studiów wyższych.

Program i organizacja zajęć:
Studia są prowadzone w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli i obejmuje przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu Plastyka w postaci przygotowania merytorycznego oraz przygotowania metodycznego (dydaktyki nauczania przedmiotu).

Obszary tematyczne w ramach programu to:
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do wszystkich etapów edukacyjnych.
 • Psychologiczne uwarunkowania zachowań uczniów.
 • Warsztat pracy nauczyciela, zadania wychowawcze.
 • Podstawowe dokumenty związane z nauczaniem Plastyki w szkole.
 • Zarys historii sztuki, estetyki, filmu i teatru, zarys obyczajów, kultury i mody w czasach dawnych i obecnych.
 • Edukacja plastyczna.
 • Technologie informatyczne i multimedialne w kulturze.
 • Koszt: 950 zł/semestr (ogółem 2850 zł) + wpisowe 100 zł
  Uwaga: przy zapisie do 30 czerwca br. "wpisowe" 0 zł.

  Wymagane dokumenty:
 • karta zgłoszenia Zgłoś się on-line
 • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • skan/kserokopia dowodu osobistego
 •  
   

  Stronę zaprojektowała i wykonała
  firma N4U - www.n4u.net.pl

  strony internetowe

  Edukacja 2001
  Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych
  26-600 Radom, ul. Żeromskiego 75
  tel./fax 48 366-09-50
  e-mail: info@edukacja2001.pl,   www.edukacja2001.pl

  Bibliotekoznawstwo | Oligofrenopedagogika | Terapia pedagogiczna | Sztuka | Wychowanie do życia w rodzinie
  Zarządzanie oświatą | Pierwsza pomoc | Szkolenia BHP i PPOŻ. | Inne kursy, seminaria, szkolenia
  Karta zgłoszenia | Publikacje | Akty prawne