szkolenia
bibliotekoznawstwo  
 
Oligofrenopedagogika Wychowanie do życia w rodzinie

sztuka-muzyka,plastyka  

SZTUKA - muzyka, plastyka  

 

Nauczyciele, którzy skończą ten kierunek, zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie sztuki, muzyki i plastyki w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Nowa podstawa programowa podkreśla celowość i skuteczność nauczania blokowego jako formy integrującej treści nauczania. Niezależnie od prowadzenia zajęć muzycznych i plastycznych nasi słuchacze będą przygotowani do prowadzenia różnych form zajęć artystycznych określonych w nowej podstawie programowej.

    Cel:
  • Wyposażenie w wiedzę i umiejętności merytoryczne i metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z przedmiotu sztuka, plastyki, muzyki.
  • Przygotowanie do pracy aktywnymi metodami warsztatowymi łączącymi wiedzę i aktywność twórczą.
  • Rozwijanie u studentów umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym korzystania z różnych źródeł informacji.
  • Rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi.
  • Rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy.
 
 

Stronę zaprojektowała i wykonała
firma N4U - www.n4u.net.pl

strony internetowe

Edukacja 2001
Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 75
tel./fax 48 366-09-50
e-mail: info@edukacja2001.pl,   www.edukacja2001.pl

Bibliotekoznawstwo | Oligofrenopedagogika | Terapia pedagogiczna | Sztuka | Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie oświatą | Pierwsza pomoc | Szkolenia BHP i PPOŻ. | Inne kursy, seminaria, szkolenia
Karta zgłoszenia | Publikacje | Akty prawne