szkolenia
bibliotekoznawstwo  
 
Oligofrenopedagogika Wychowanie do życia w rodzinie

oligofrenopedagogika  

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA  

 


Rodzaj i czas trwania:
1) studia kwalifikacyjne, 3 semestry
2) studia uzupełniające, 1 semestr (na podbudowie kursu kwalifikacyjnego)

Adresaci:
Studia podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki.

Cel:
- nabycie kompetencji umożliwiających diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie.
- kształtowanie umiejętności projektowania, planowania i realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych, terapeutycznych oraz rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

Program i organizacja zajęć:
Studia są prowadzone w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning), na podstawie programu zgodnego z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.

Dodatkowe informacje:
Nauczyciele z przygotowaniem oligofrenopedagogicznym są poszukiwani do prowadzenia zajęć w szkołach, klasach i zespołach integracyjnych, praktycznej nauki zawodu oraz zajęć indywidualnych w domu ucznia. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo otrzymują dodatki do wynagrodzenia od 10 - 40%.

Czesne:
1) studia kwalifikacyjne, 3 semestry
850 zł/semestr (ogółem 2550 zł) + wpisowe 100 zł
(przy zapisie do 30 czerwca br. wpisowe jest zwracane)

2) studia uzupełniające, 1 semestr (dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki)
Całkowity koszt 980 zł + wpisowe 50 zł
(przy zapisie do 30 czerwca br. wpisowe jest zwracane)

Wymagane dokumenty:
 • karta zgłoszenia Zgłoś się on-line
 • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • skan/kserokopia dowodu osobistego
 •  

  Stronę zaprojektowała i wykonała
  firma N4U - www.n4u.net.pl

  strony internetowe

  Edukacja 2001
  Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych
  26-600 Radom, ul. Żeromskiego 75
  tel./fax 48 366-09-50
  e-mail: info@edukacja2001.pl,   www.edukacja2001.pl

  Bibliotekoznawstwo | Oligofrenopedagogika | Terapia pedagogiczna | Muzyka | Plastyka
  Zarządzanie oświatą | Technika | Szkolenia BHP i PPOŻ. | Coaching
  Edukacja kulturalna | Pedagogika ogólna | Pedagogika specjalna