szkolenia
bibliotekoznawstwo  
 
Oligofrenopedagogika Wychowanie do życia w rodzinie

oligofrenopedagogika  

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA  

 

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych, terapeutycznych oraz rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

Nauczyciele zdobędą wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i metodyczną oraz praktyczne umiejętności jej zastosowania w nauczaniu zintegrowanym, przedmiotowym oraz w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Nauczyciele z przygotowaniem oligofrenopedagogicznym są poszukiwani do prowadzenia zajęć w szkołach, klasach i zespołach integracyjnych, praktycznej nauki zawodu oraz zajęć indywidualnych w domu ucznia. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo otrzymują dodatki do wynagrodzenia od 10 - 40%.

 

Stronę zaprojektowała i wykonała
firma N4U - www.n4u.net.pl

strony internetowe

Edukacja 2001
Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 75
tel./fax 48 366-09-50
e-mail: info@edukacja2001.pl,   www.edukacja2001.pl

Bibliotekoznawstwo | Oligofrenopedagogika | Terapia pedagogiczna | Sztuka | Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie oświatą | Pierwsza pomoc | Szkolenia BHP i PPOŻ. | Inne kursy, seminaria, szkolenia
Karta zgłoszenia | Publikacje | Akty prawne